พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th