พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 23 32
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 31
www.tmd.go.th