พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 31
ร้อยเอ็ด   อากาศหนาว 15 31
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 16 31
ยโสธร   อากาศหนาว 15 30
สุรินทร์   อากาศเย็น 16 31
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 31
อำนาจเจริญ   อากาศหนาว 15 31
www.tmd.go.th