พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 26 33
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th