พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th