พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 18 31
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 19 32
ยโสธร   อากาศเย็น 19 31
สุรินทร์   ฝน 0 % ของพื้นที่ 20 32
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 20 32
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 19 31
www.tmd.go.th