พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 33
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 21 33
กาญจนบุรี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
ระนอง   มีเมฆบางส่วน 22 32
www.tmd.go.th