พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 23 31
พังงา   มีเมฆบางส่วน 23 31
www.tmd.go.th