พยากรณ์อากาศ 27 เม.ย. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 35
พังงา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th