พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 38
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 37
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th