พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th