พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 14 29
ขอนแก่น   อากาศหนาว 14 31
มุกดาหาร   อากาศเย็น 16 31
ยโสธร   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
ชลบุรี   อากาศเย็น 21 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th