พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 28
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th