พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 28
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 29
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th