พยากรณ์อากาศ 31 ต.ค. 63
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 29
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
มุกดาหาร   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 30
ยโสธร   ฝน 20 % ของพื้นที่ 20 30
กรุงเทพมหานคร   ฝน 40 % ของพื้นที่ 27 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 26 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th