พยากรณ์อากาศ 28 ม.ค. 64
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 34
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 33
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 19 32
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 21 33
ยโสธร   อากาศเย็น 19 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
www.tmd.go.th