พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 39
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 42
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 40
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 40
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 40
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 30 39
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th