พยากรณ์อากาศ 03 มิ.ย. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th