พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 18 29
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
ยโสธร   อากาศเย็น 20 32
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th