พยากรณ์อากาศ 23 ส.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th