พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
สงขลา   ท้องฟ้าโปร่ง 25 33
www.tmd.go.th