พยากรณ์อากาศ 23 ต.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 34
ยโสธร   มีเมฆบางส่วน 23 34
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th