พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th