พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 16 31
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 16 31
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 16 31
ยโสธร   อากาศเย็น 16 31
สุรินทร์   อากาศเย็น 16 31
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 30
www.tmd.go.th