พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
หนองคาย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 33
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 21 33
กาฬสินธุ์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 34
ยโสธร   อากาศเย็น 21 33
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th