พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
หนองคาย   อากาศเย็น 21 32
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 36
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 22 35
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 22 32
ยโสธร   มีเมฆบางส่วน 24 35
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 23 35
www.tmd.go.th