พยากรณ์อากาศ 18 ม.ค. 62
หนองคาย   อากาศเย็น 17 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 17 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 33
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 16 32
กาฬสินธุ์   อากาศหนาว 15 31
ยโสธร   อากาศเย็น 16 33
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 16 32
www.tmd.go.th