พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 62
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 38
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th