พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th