พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 60
เชียงใหม่   มีเมฆบางส่วน 22 31
แม่ฮ่องสอน   ฝน 21 29
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 33
นครปฐม   อากาศเย็น 21 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th