พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th