พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th