พยากรณ์อากาศ 27 เม.ย. 61
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 31
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 30
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th