พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ร้อยเอ็ด   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 34
มุกดาหาร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 34
ยโสธร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
อำนาจเจริญ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th