พยากรณ์อากาศ 27 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 26 37
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 26 37
ยโสธร   มีเมฆบางส่วน 25 37
อำนาจเจริญ   มีเมฆบางส่วน 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 23 35
www.tmd.go.th