พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th