พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 19 29
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 33
สุรินทร์   อากาศเย็น 22 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th