พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 28
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 27
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 30
สุรินทร์   อากาศเย็น 17 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th