พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 62
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 37
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 21 39
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 26 38
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 39
สุรินทร์   มีเมฆบางส่วน 26 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 37
www.tmd.go.th