พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 23 37
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 22 39
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
สุรินทร์   มีเมฆบางส่วน 26 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th