พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 33
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 21 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
สุรินทร์   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th