พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 34
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 17 33
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
สุรินทร์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th