พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th