พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 39
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สุรินทร์   มีเมฆบางส่วน 28 39
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th