พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th