พยากรณ์อากาศ 21 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th