พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
สุรินทร์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th