พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
ศรีสะเกษ   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 31
สุรินทร์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
บุรีรัมย์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th