พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 30
สุรินทร์   อากาศเย็น 19 27
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 27
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 27
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 28
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th