พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 19 27
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 28
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 18 26
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 31
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 18 27
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th