พยากรณ์อากาศ 21 ส.ค. 60
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th