พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 29
เลย   อากาศหนาว 12 29
ขอนแก่น   อากาศหนาว 15 28
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 32
ระยอง   อากาศเย็น 21 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 0 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th