พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th