พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 25 38
บุรีรัมย์   มีเมฆบางส่วน 25 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th