พยากรณ์อากาศ 18 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
หนองคาย   อากาศเย็น 17 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 33
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th