พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th