พยากรณ์อากาศ 09 ธ.ค. 62
ขอนแก่น   อากาศหนาว 11 27
อุบลราชธานี   อากาศหนาว 13 26
นครราชสีมา   อากาศหนาว 13 27
มหาสารคาม   อากาศหนาว 12 26
สุรินทร์   อากาศหนาว 11 27
บุรีรัมย์   อากาศหนาว 11 27
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 19 29
www.tmd.go.th