พยากรณ์อากาศ 03 มิ.ย. 63
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th