พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
www.tmd.go.th