พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 18 29
ลำปาง   อากาศเย็น 21 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th