พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th