พยากรณ์อากาศ 16 ก.ย. 62
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th