พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 20 32
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th