พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th