พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th