พยากรณ์อากาศ 26 ม.ค. 63
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 30
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 21 37
นครสวรรค์   ท้องฟ้าโปร่ง 24 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th