พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 28
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 27
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 29
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th