พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 24 42
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 41
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 38
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th