พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th