พยากรณ์อากาศ 18 ม.ค. 62
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 21 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 22 32
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th