พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th