พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 40
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 37
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 39
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 38
www.tmd.go.th