พยากรณ์อากาศ 09 เม.ย. 63
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 40
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 27 40
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 35
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 38
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 27 40
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 39
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 26 38
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 36
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 27 38
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 38
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 27 38
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 28 33
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 27 38
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 27 40
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 36
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 26 37
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 29 33
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th