พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 38
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 26 37
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 27 37
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 36
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 25 36
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th