พยากรณ์อากาศ 19 ก.ค. 61
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th