พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 40
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 27 38
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 40
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 39
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 25 37
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 25 38
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th