พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 41
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 39
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
www.tmd.go.th