พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th