พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 25 35
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 25 35
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th