พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 32
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th