พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 34
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
ราชบุรี   อากาศเย็น 20 34
สมุทรสงคราม   อากาศเย็น 20 32
นครปฐม   อากาศเย็น 22 33
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 33
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th