พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 27
www.tmd.go.th