พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 25 33
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 25 34
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 22 34
www.tmd.go.th