พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 38
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th