พยากรณ์อากาศ 26 ก.ค. 60
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 28
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th