พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 38
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 40
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 29 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 35
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th