พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th