พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 29
www.tmd.go.th