พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th