พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 23 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 38
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 26 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 34
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th