พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 25 38
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th