พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 35
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 37
www.tmd.go.th