พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th