พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 32
พิจิตร   อากาศเย็น 21 33
นครสวรรค์   อากาศเย็น 21 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 23 32
อุทัยธานี   อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th