พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 32
พิจิตร   อากาศเย็น 22 33
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 34
นครสวรรค์   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 21 34
ชัยนาท   อากาศเย็น 21 33
www.tmd.go.th