พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 61
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th