พยากรณ์อากาศ 18 มี.ค. 61
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 23 36
พิจิตร   ท้องฟ้าโปร่ง 23 35
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 38
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 37
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 25 37
www.tmd.go.th