พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 61
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th