พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 20 36
พิจิตร   ท้องฟ้าโปร่ง 21 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 24 38
www.tmd.go.th