พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th