พยากรณ์อากาศ 28 เม.ย. 60
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th