พยากรณ์อากาศ 24 มี.ค. 62
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
กำแพงเพชร   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 38
พิจิตร   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 38
เพชรบูรณ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 39
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
ชัยนาท   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
อุทัยธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th