พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
กำแพงเพชร   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 35
พิจิตร   ฝน 20 % ของพื้นที่ 25 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th