พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
กำแพงเพชร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 34
พิจิตร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
ชัยนาท   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
อุทัยธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th