พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 19 33
พิจิตร   อากาศเย็น 20 33
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 19 31
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
อุทัยธานี   อากาศเย็น 20 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
www.tmd.go.th