พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th