พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
พัทยา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th