พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 35
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th