พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 28 34
www.tmd.go.th