พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 31
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th