พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 39
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 38
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
www.tmd.go.th