พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 60
เชียงราย   มีเมฆบางส่วน 20 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 30
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 32
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th