พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 33
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th