พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 38
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th