พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 32
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th