พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 33
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 38
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th